аеродромі "ЦУНІВ"

Навчання пілотів​

Ліцензія приватного пілота РРL (Private Pilot License) у Львові

Що таке PPL(A)?
Це ліцензія приватного пілота – документ, який надає можливість власнику виконувати польоти на невеликих літаках для власних потреб та у своє задоволення.
Також, ця ліцензія дає право взяти літак у сухий лізинг (тобто, лізинг без екіпажу – адже Ви ж пілот).
Згідно чинного законодавства, а саме Part FCL.205.A РPL (A) – Права власників даного свідоцтва полягають у наступному: виконання функцій командира повітряного судна або другого пілота на літаках під час здійснення некомерційних польотів, які не передбачають винагороди.

Контактний номер телефону

1. Програма підготовки на SEP (L) для отримання свідоцтва PPL (A)

    Ліцензія приватного пілота РРL (Private Pilot License) – це документ, що засвідчує право особи на керування літаками з метою особистого використання, не в комерційних цілях.  Навчальна програма призначена для підготовки кандидатів на отримання свідоцтва приватного пілота PPL (A) на надлегких та легких повітряних суднах (НПС та ЛПС). Це єдина програма авіаційної підготовки, яка не вимагає спеціальних знань в галузі точних наук.

Кандидати на навчання повинні:

 • мати вік від 17 років;
 • пройти професійно-психологічний відбір щодо придатності до льотної роботи;
 • мати чинний медичний сертифікат класу 1 або класу 2.;

Програма забезпечує здійснення підготовки приватного пілота з числа  тих кандидатів, які не мають льотного досвіду та таких, які мають попередній льотний досвід.

      Курс навчання  складається з трьох етапів, а саме:

Перший етап – теоретична підготовка, яка охоплює 9 дисциплін (130 годин 30 хвилин). Дисципліни, що вивчаються:

1.Повітряне право.

2.Загальні знання про повітряне судно.

3.Льотні характеристики та планування.

4.Можливості та обмеження людини.

5.Метеорологія.

6.Навігація.

7.Експлуатаційні процедури.

8.Принципи польоту.

9.Засоби зв’язку.

Курс теоретичної підготовки завершується  письмовим іспитом, який включає в себе питання з усіх дисциплін. Іспит вважається зданим, якщо кандидат дав  не менше 75% вірних відповідей.  У разі отримання непрохідного балу –  призначаються додаткові заняття з повторним   іспитом.

Заняття проводяться в групах та індивідуально за попередньо узгодженим графіком  з понеділка по п’ятницю. Також курсантам видаються всі необхідні конспекти лекцій та навчальні матеріали. Перед тим, як приступити до льотної практики, потрібно пройти медичну комісію.

Другий етап – тренажерна підготовка в кабіні літака – 06 год. 15 хв.

           Третій етап – льотна підготовка.  Кандидат на отримання PPL(A) має відпрацювати 40 годин підготовки на літаку.

Програма льотної підготовки забезпечує наліт:

тренаж в кабіні              – 06 год. 15 хв.

льотна підготовка     – 40 год.00 хв. (з яких 29 год.30 хв. – з інструктором та 10 год. 30 хв.- самостійно ( у тому числі 5 год. 30 хв. – польоти за  маршрутом) )

Визначення рівня теоретичної та льотної підготовки кандидата на отримання свідоцтва приватного пілота здійснюється  експертами, затвердженими САА України.

Видача свідоцтв приватного пілота здійснюється САА України.

 1. Програма періодичної теоретичної підготовки для продовження терміну дії кваліфікаційної відмітки  SEP (L) для власників відповідних  свідоцтв.

Програма передбачає проходження періодичної теоретичної підготовки для продовження терміну дії кваліфікаційної відмітки SEP(L).

 1. Програма льотної ознайомлювальної підготовки на отримання кваліфікаційної відмітки класу/типу SEP (L) для власників  свідоцтв PPL(A), CPL (A), ATPL(A)

Програма льотної ознайомлювальної підготовки застосовується для проведення повноцінної підготовки пілотів з метою освоєння переходу на тип ПС классу SEP(L) для власників свідоцтв комерційного пілота СPL (A) та транспортного пілота ATPL (А) з отриманням кваліфікаційної відмітки. SEP(L) у відповідне свідоцтво.

 1. Програма підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки льотного інструктора (літака) FI (A)

Програма підготовки пілотів-інструкторів FI (A), що мають попередній досвід льотної роботи на інших типах повітряних суднах в цивільній авіації та інших відомствах.

 • Курс розраховано таким чином, щоб забезпечити кандидата відповідною підготовкою за технічними аспектами як наземного, так і льотного навчання. охоплюють підготовку на однодвигунних (SE) та багатодвигунних однопілотних (ME) літаках з поршневими двигунами згідно до стандартів PPL (A) та СPL (A).

     Курс складається з теоретичної, спеціальної (технічної та тренажерної) та льотної підготовок, що є необхідними для навчання та отримання кваліфікаційної відмітки FI(A), яка дозволяє власнику цієї відмітки проводити теоретичну та льотну підготовки для одержання свідоцтв  PPL(A)  та  CPL(A). Теоретична підготовка охоплює 10 дисциплін (125 годин).

 • Вимоги до кандидатів:

 Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки льотного інструктора  FI(A) повинен досягти щонайменше вісімнадцятирічного віку; бути власником CPL(A); PPL(A) – виконати щонайменше 200 годин нальоту; відповідати вимогам стосовно теоретичної підготовки для отримання CPL (A); виконати щонайменше 30 годин польотів на однодвигунному літаку з поршневим двигуном; виконати спеціальний вступний тест із FI(А).

 1. Програма періодичної теоретичної підготовки для продовження кваліфікаційної відмітки льотного інструктора (літака) FI (A)

Програма передбачає проходження періодичної  теоретичної підготовки для продовження кваліфікаційної відмітки льотного інструктора  (літака) FI(A).

 1. Фразеологія ведення радіообміну англійською мовою.

          Навчальна програма призначена для формування умінь і навичок ведення радіозв’язку англійською мовою на різних етапах польоту, включаючи особливі та аварійні ситуації.

         Програма складається з поєднання двох модулів: Radiotelephony Phraseology та General and Aviation English та розрахована на 120  аудиторних годин.

          Дана програма  включає програму з періодичної теоретичної   підготовки курсу фразеологія ведення радіообміну англійською мовою.

 1. Модульний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота – літак CPL (A)

        Метою модульного курсу CPL(A) є навчання власників свідоцтва PPL(A) до рівня професійності, необхідного для видачі свідоцтва CPL(A).

Вимоги до кандидатів:

–  вік – 18років.

–  мати дійсний медичний сертифікат 1 класу.

–  бути власником свідоцтва РPL(A), виданого згідно з Додатком 1 ІКАО;

–  до початку льотної підготовки заявник повинен виконати 150 годин польотів в якості пілота;

–  мати діючу кваліфікаційну відмітку класу ПС однодвигунний сухопутний SEP(L);

–  мати достатні знання з математики та фізики.

 Модульний курс CPL(A) включає:

 1. навчання теорії на рівні знань для CPL(A);
 2. льотну підготовку візуального польоту та польотів за приладами.

 Програма льотної підготовки складається із трьох модулів:

Модуль Візуальної льотної підготовки;

Модуль Основ польотів за приладами;

Модуль Підготовки до польотів уночі.

Дана програма включає періодичну теоретичну підготовку для продовження дії свідоцтва комерційного пілота CPL(A).

    8. Програма льотної ознайомлювальної підготовки з питань відмінностей на SEP (L)

 Програма льотної ознайомлювальної підготовки з питань відмінностей в експлуатації конкретного типу повітряного судна по відношенню до тих, на яких раніше виконувались польоти, застосовується для проведення повноцінної підготовки з метою освоєння переходу на інший тип чи модифікацію ПС, для власників свідоцтв: приватного пілота PPL (A), комерційного пілота CPL (A), транспортного пілота ATPL.

    9. CPL (A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота – літак з правом польотів за приладами CPL (A)/IR

Метою комплексного курсу CPL(A)/IR є навчання пілотів до рівня професійності, необхідного для роботи на однопілотних однодвигунних або багатодвигунних літаках в комерційній транспортній авіації, та для отримання CPL(A)/IR.

Вимоги до кандидатів:

 1. вік – 18 років.
 2. повинен мати дійсний медичний сертифікат 1 класу.

   Заявник може бути прийнятий на навчання або як початківець, або як власник PPL(A) [або PPL(H)]

    10. Програма підготовки на допуск до польотів уночі на SEP (L)

Дана Програма підготовки на допуск до польотів уночі на SEP(L) застосовується для проведення повноцінної підготовки з метою освоєння польотів уночі за правилами візуальних польотів для власників свідоцтв приватного пілота PPL (A).

     11. Програма курсу підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки польотів за приладами на літаку IR(A)

Дана Програма підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки польотів за приладами на літаку IR(A) застосовується для проведення повноцінної підготовки з метою освоєння польотів за приладами на літаку для власників свідоцтв: приватного пілота PPL(A) та комерційного пілота CPL(A).

Кандидати на навчання повинні:

– мати діючі свідоцтва приватного пілота PPL(A) чи комерційного пілота CPL(A)

– мати діючу кваліфікаційну відмітку класу (типу) ПС однодвигунного чи багатодвигунного.

     12. Програма поновлення навиків виконання польотів на однодвигунному літаку SEP (L)

Дана Програма поновлення навиків виконання польотів на однодвигунному літаку SEP(L) застосовується для проведення повноцінної підготовки з метою освоєння поновлених навиків виконання польотів на ПС класу однодвигунних поршневих літаків (земля) SEP(L), для власників свідоцтв:

– приватного пілота PPL (A);

– комерційного пілота CPL (A);

– транспортного пілота ATPL,

які вже раніше мали відповідну підготовку на клас однодвигунних поршневих літаків (земля) SEP(L).

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання: